Kerk in Actie in de wereld

Lees meer >>

Kerk in Actie in de Wereld

Kerk in Actie in de Wereld is een commissie van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Hoofddorp voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Alle kerkplekken zijn in de commissie vertegenwoordigd. Kerk in Actie in de Wereld is verantwoordelijk voor het geld dat ten bate van Kerk in Actie

Kerk in Actie in de Wereld

Kerk in Actie in de Wereld is een commissie van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Hoofddorp voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Alle kerkplekken zijn in de commissie vertegenwoordigd. Kerk in Actie in de Wereld is verantwoordelijk voor het geld dat ten bate van Kerk in Actie en overige doelen in het buitenland bijeengebracht wordt.

Inkomsten komen uit een deel van de opbrengst van actie Kerkbalans, uit collectes en middels allerlei activiteiten, zoals medewerking verlenen aan de jaarlijkse rommelmarkt in het Brandpunt in ruil voor een deel van de opbrengst.

Kerk in Actie Hoofddorp bestaat uit de volgende leden:
Ans van der Schors,    voorzitter
Ruud Uithol,                 secretaris e-mail
Carla Kwant,                penningmeester
Ineke Vries,                   Marktpleinkerk
Cor Kastelein,               Marktpleinkerk
Mieke Slomp,                De Ark
Bea ten Kate,                 De Lichtkring
Aarnoud van de Deijl,  predikant.

Giften zijn welkom op rekeningnummer:
NL78 INGB 0004 2137 51
t.n.v. Kerk in Actie, Hoofddorp

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl