")
We laten zien dat JOP er is voor Jongeren

Lees meer >>

Kliederkerk

In Kliederkerk doen ouders en kinderen alles samen. Eerst gaan ze een uurtje creatief aan de slag rond een bijbelverhaal. Met handen, intuïtie en gevoel wordt het bijbelverhaal ontdekt. Na afloop is er een viering van twintig minuten.


Kliederkerk is bestemd voor kinderen van 0-12 jaar met hun (groot-)ouders.

Alle Kliederkerken zijn in ‘Het Brandpunt’, Hoofdweg 770-772, Hoofddorp.
Start van de viering om 16.00 uur, inloop vanaf 15.45 uur, afsluiting om 18.00 uur na het eten.
Graag aanmelden i.v.m de boodschappen bij Gerdien Neels, mail

De volgende Kliederkerk is op:
- Zondag 11 november 2018
        Sint Maarten (afwijkende aanvangstijd)
Deze Kliederkerk begint om 12.30 uur met een pannenkoekenlunch. Daarna wordt er gewerkt aan het thema en om 14.15 uur is de afsluitende viering.

De volgende twee Kliederkerken starten op de normale tijd: 16.00 uur, inloop 15.45 uur.
- Zondag 17 maart 2019
        Daniël in de leeuwenkuil
- Zondag 16 juni 2019
        De barmhartige Samaritaan

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl