Kerk voor Hoofddorp
 
Bannertekst voor een nieuwe pagina.

Lees meer >>

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd

Verspreid over Hoofddorp vinden op alle woensdagavonden in de veertigdagentijd sobere maaltijden plaats. Zo'n maaltijd bestaat uit soep en brood en draait altijd om een maatschappelijk thema.


Een sobere maaltijd is een maaltijd van (o.a. vegetarische) soep en brood. Vooraf aan de maaltijd vertelt iemand van een maatschappelijke organisatie iets over het werk dat zij doen. Na afloop is er soms een korte vesper of viering.

Zo'n maaltijd is een goede manier om je te bezinnen op welke bijdrage je kan leveren aan een leefbare samenleving. Het geeft gelegenheid om met anderen daarover van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Het is ook een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten.

Aanmelden
Uiterlijk maandag voor de maaltijd.
Telefonisch tussen 09.00-12.00 uur bij het Parochiesecretariaat, tel. 023 - 563 81 45 of via mail.
Of op het opgavenstrookje dat bij de kerken te krijgen is.

Wanneer
Iedere woensdagavond van 18.15-19.15 uur. Ruimte open om 18.00 uur.

Kosten
Vrijwillige bijdrage aan het project van die avond

Data en locaties
14 februari in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073
Onderwerp: Zambia Vastenactie
In Mbala ondersteunt de Vastenactie een project van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Het project helpt alleenstaande hiv-positieve mannen en vrouwen die arm zijn, en de verantwoordelijkheid hebben voor een groot gezin. Zij krijgen training en hulp om een klein bedrijfje op te zetten. Margot de Zeeuw van de Vastenactie heeft het project bezocht en vertelt ons erover.

21 februari in Het Brandpunt, Hoofdweg 770
Onderwerp: Geloofsgesprekken
Eén van de dingen die wij de afgelopen periode als JOP hebben georganiseerd, is een trainingsavond met als thema: “Praten over God, en zo”. Wat is nou een geschiktere plek om een (geloofs)gesprek te voeren dan aan tafel? Precies! Tijdens de sobere maaltijd zullen wij aan de hand van vragen/opdrachten met elkaar in gesprek gaan over geloven met je hart, je hoofd en je handen. Zo hopen we elkaar te begrijpen en te inspireren.

28 februari in het Parochiehuis
Onderwerp: Home-Start Haarlemmermeer
Deze organisatie kan gezinnen met ten minste één kind tot veertien jaar een steuntje in de rug geven. Een vrijwilliger komt regelmatig bij het gezin, biedt ondersteuning bij de opvoeding en hulp bij praktische zaken. Home-Start wordt kosteloos aangeboden door Humanitas en Meerwaarde. Nynke Wijbenga en/of Bidi Stam komen vertellen hoe dat gaat.

7 maart in de Marktpleinkerk, Marktplein 96
Onderwerp: Jeugdland
Jeugdland is een plek waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn. Ze moeten in hun leven al best veel; stil zitten, luisteren, zich aan regels en afspraken houden. Bij Jeugdland is daarom een heleboel mogelijk, maar niks moet. Het is belangrijk dat kinderen zelf dingen kunnen ontdekken en zelfredzaam zijn. Jeugdland is een avonturen- en bouwspeelplaats voor kinderen, waar niets moet en (bijna) alles mag.

14 maart De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
Onderwerp: Sociaal Makelaar Haarlemmermeer
Vanuit de gedachte dat we elkaar kunnen helpen om dingen te voorkomen of voor elkaar te krijgen legt de sociaal makelaar contacten in de wijk en verbindt bewoners en organisaties met elkaar. Dit om stabiele netwerken in de wijk te krijgen zodat geen enkele (buurt) bewoner er alleen voor staat. Een sociaal makelaar van Meerwaarde komt hier over vertellen.

21 maart Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691
Onderwerp: Gered gereedschap
Wereldwijd leven honderden miljoenen mensen in armoede. Gered Gereedschap zet zich in om de levensomstandigheden van die mensen te verbeteren. In de werkplaatsen van Gered Gereedschap wordt gebruikt gereedschap gesorteerd, opgeknapt en verzendklaar gemaakt voor projectpartners in ontwikkelingslanden. Piet Blaauboer komt hierover spreken

28 maart in De Ark, Muiderbos 36
Onderwerp: God in supermarkt
Wat bepaalt je koopgedrag in de supermarkt: je portemonnee, je gezondheid, het welzijn van de boer, het welzijn van het dier of het milieu? En wat als die botsen, bijvoorbeeld omdat dat biologische stukje vlees meer CO2 uitstoot dan die kiloknaller? Lastige keuzes soms. In de workshop ‘God in supermarkt’ kwamen ze gedurende twee avonden voorbij. Bij de sobere maaltijd een fast food-versie van 15 minuten.

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl