Kerk voor Hoofddorp
 
Bannertekst voor een nieuwe pagina.

Lees meer >>

Roadshow Geloven in 2025

Wat voor kerk zijn wij in 2025? Kom meepraten over de toekomst van de Protestantse Gemeente tijdens de Roadshow op drie avonden in januari!


Roadshow Geloven in 2025

Wat voor kerk zijn wij in 2025? Kom meepraten over de toekomst van de Protestantse Gemeente tijdens de Roadshow op drie avonden in januari!

Kernwaarden
Op basis van vraaggesprekken en de uitslag van de enquête heeft de Kerngroep Geloven in 2025 vijf kernwaarden geformuleerd voor de gemeente:

- Toekomstbestendig
- Pastorale zorg is van belang
- Met een gezicht naar buiten
- Ruimte voor verschillende profielen
- Keuze voor jongeren

Roadshow
De Kerngroep wil, samen met de gemeenteleden, deze kernwaarden verder uitwerken en scenario’s ontwikkelen voor de belangrijke keuzes richting 2025.
Dat kan tijdens de Roadshow op drie datums met drie keer hetzelfde programma voor de hele protestantse gemeente:

11 januari 2018 – Marktpleinkerk
16 januari 2018 – De Lichtkring
24 januari 2018 – De Ark

Aanvang: 20.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur.

Kies zelf uw datum en locatie - ga eens buurten!

Wat vooraf ging
In de afgelopen periode is er zowel in de kerkenraden, als in gespreksgroepen, door interviews en een enquête geïnventariseerd wat er leeft binnen de kerkgemeenschap. Dit heeft veel materiaal opgeleverd, waaruit een aantal rode draden zijn gehaald en er een eerste aanzet tot het formuleren van kernwaarden voor de gemeente is gemaakt. In totaal hebben ruim 150 mensen meegewerkt aan de vraaggesprekken en de enquête.

De enquête
Aan de (online) enquête hebben 77 mensen deelgenomen. Circa 47% van de deelnemers is vrouw, 53% is man. De grootste groep is ouder dan 50 jaar. 24 deelnemers zijn jonger dan 50.

De gemeenschappelijke delers in veel reacties zijn:
Iedereen vindt het wel belangrijk dat de kerk blijft bestaan.
Veel geluiden van oudere leeftijdsgroepen: ik wil het goed achterlaten voor de toekomst.
Keuze voor jongeren tot 40 jaar.
Ontmoeten is het kernwoord.
Pastorale aandacht: dat is een kerntaak en moet worden gewaarborgd.
Centraal vieren, decentraal actief blijven.
Zichtbaar naar buiten, missionair en van betekenis.
Kloostermetafoor, gemeenschap waarin ruimte is voor verschillen in betrokkenheid.

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl