Geef voor je kerk

De kerk is een gemeenschap waar veel mensen graag komen en die veel betekent voor de buurt. Dat brengt ook kosten met zich mee. De opbrengst van Actie Kerkbalans is hiervoor een onmisbare bron van inkomsten.

 

 

Kerkbalans 2018

Samen eten in Het Brandpunt, begeleiding bieden aan nabestaanden, een speciale dienst voor kinderen en hun ouders organiseren, hulp bieden aan buurtbewoners en aan de vrouwen in Uganda, een inspirerend blad uitgeven en een gastvrije ruimte zijn voor koren. Dit zijn maar een paar van de vele activiteiten die ondersteund worden door de Protestantse Gemeente. Uw financiële bijdrage zorgt ervoor dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft.

Alle gemeenteleden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 20 januari t/m 3 februari 2018 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Ook kunt u de toezeggingsbrief scannen en mailen naar vvb@pghoofddorp.nl.

Meer weten over actie Kerkbalans? Neem dan contact op met:
Markpleinkerk: Klaas Korver tel. 023 561 73 51, e-mail 
De Lichtkring: Gert en Willemien van Oenen tel. 023-563 95 52, e-mail of e-mail
De Ark: Tom Schering tel. 023-561 54 21, e-mail

 

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl