Kerk voor Hoofddorp
 
Onze beroepskrachten

Voor mij is de kerk een plaats van hoop in deze wereld. De gemeente mag steeds opnieuw de boodschap van opstanding en uitzicht verwoorden en bezingen. Zij vindt de kracht daarvoor niet in zichzelf, maar krijgt die aangereikt.

 

 

Ds. Adri van der Wal

Geloven is voor mij een werkwoord. Er wordt een beroep op ons gedaan om ten volle te leven als verantwoordelijk mens in de huidige tijd. De kerkelijke boodschap krijgt voor mij ook juist haar kracht door ze te verbinden met de wereld van nu. Bij het onder woorden brengen van die boodschap kunnen gedichten, kunstwerken een rol spelen.

Na Vinkeveen en Vianen is Hoofddorp mijn derde standplaats als predikant. Samen met vele anderen zet ik mijn schouders onder het gemeenteleven in de Protestantse Gemeente te Hoofddorp, met name in en om de Marktpleinkerk, om daar in een levende en levendige geloofsgemeenschap de Bijbelse woorden te delen, te zingen, te bidden.

Met een hartelijke groet,

ds. Adri van der Wal 

e-mail

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl