Kerk voor Hoofddorp
 
Algemeen College van Diakenen

Het werk van de wijkdiaconieën en de commissie Kerk in Actie Hoofddorp wordt in Hoofddorp gecoördineerd door het Algemeen College van Diakenen (ACD).

 

 

Algemeen College van Diakenen

Algemeen College van Diakenen (ACD)
Voorzitter: vacant
Secretaris: Chris Blees

Kerk in Actie Hoofddorp
Voorzitter: Ans van der Schors
Secretaris: Ruud Uithol

Voor adressen en telefoonnummers, zie Contact

 

 

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl