KERKINACTIE
Kerk in Actie in Hoofddorp

Diaconie

De diaconie van de Protestantse Gemeente Hoofddorp wil bijstand, verzorging en bescherming bieden aan wie dat nodig heeft, in Hoofddorp en in de wereld. Giften zijn welkom.


Lees meer


Jeugddiaconaat is gericht op diaconaat door en voor jongeren.

 

 

Jeugdiaconaat

Duurzaamheid en omzien naar elkaar zijn thema's waarmee jongeren aan de slag gaan. Zoals hulp bieden bij de organisatie van acties voor mensen die het moeilijk hebben. Ook kan er diaconaal werk verricht worden voor jongeren die zelf problemen hebben.
Daarnaast organiseert het jeugddiaconaat activiteiten om projecten buiten de eigen gemeente te ondersteunen.
De contactpersoon voor het jeugddiaconaat is Jeroen Dudok, e-mail.

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl