KERKINACTIE
Kerk in Actie in Hoofddorp

Diaconie

De diaconie van de Protestantse Gemeente Hoofddorp wil bijstand, verzorging en bescherming bieden aan wie dat nodig heeft, in Hoofddorp en in de wereld. Giften zijn welkom.


Lees meer


Naast het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming organiseert de Diaconie tal van andere activiteiten.

 

 

Diaconale activiteiten

Kledingacties
Twee keer per jaar – in mei en in november- wordt een kledingactie georganiseerd voor de Stichting “Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood”. Men kan dan gebruikte kleding, schoenen en huishoudtextiel in gesloten zakken inleveren bij Het Brandpunt. De Lichtkring en De Ark. De opbrengst is bestemd voor Cordaid Mensen in Nood. Informatie over de juiste data is te verkrijgen via e-mail.

Detentiecentrum
Evenals veel andere kerkplekken rond Schiphol verzorgt de diaconie 2x per jaar de bloemen voor de kerkdiensten in het detentiecentrum Schiphol.

Wereldwinkel De Ark
Wereldwinkel De Ark verkoopt food, kunstnijverheid en kaarten. De producent krijgt voor zijn product een prijs die overeenkomt met zijn onkosten en biedt hem of haar perspectief voor de toekomst zoals de mogelijkheid de kinderen onderwijs te laten volgen en nieuw materiaal voor nieuwe producten aan te schaffen.

Verkoop: 1e en 3e zondag v.d. maand rond de kerkdienst en 2e en 4e dinsdag  van de maand tijdens de Markt-In op dinsdagmiddag 13.00-16.00 uur. Wereldwinkel De Ark is een onderdeel van Stichting  Wereldwinkel Haarlemmermeer.

Vakanties voor zieken en gehandicapten
In het Roosevelthuis worden vakanties georganiseerd voor zieken en gehandicapten uit hele land. Jaarlijks wordt met veel vrijwilligers uit Hoofddorp een vakantieweek mogelijk gemaakt. De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger.

Kerstpakkettenactie
Veel mensen ontvangen in de maand december wat extra’s in de vorm van een kerstpakket of kerstattentie. Een aantal gezinnen krijgt geen kerstpakket en kan net aan voorzien in hun eigen 1e levensbehoeften. Voor deze gezinnen stelt de diaconie, in samenwerking met Thuiszorg Amstelring, een kerstpakket samen met wat luxe levensmiddelen. Met deze actie wil de diaconie mensen de aandacht geven die ze zo hard nodig hebben en hen de mogelijkheid geven Kerstmis samen met familie en vrienden te vieren.

Dankdag voor het gewas
Met Dankdag voor het gewas krijgen de ouderen boven de 85 jaar een fruitbakje. Het benodigde fruit wordt door de gemeenteleden bijeen gebracht. ’s Zondags worden de fruitbakjes na de dienst door de gemeenteleden bezorgd.

Giften
Giften zijn welkom op rekeningnummer:
NL23 INGB 0000 1249 30
t.n.v. Algemeen College van Diakenen

 

 

 

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl