Activiteiten Marktpleinkerk

50+ groep

De 50-plussers komen op de tweede zondag van de maand vanaf 14.30 uur bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de Marktpleinkerk voor de ontmoetingsmiddag.


Lees meer


Tijdens de zondagochtenddienst is en oppas voor de allerkleinsten en voor de grotere kinderen is een aparte kinderverteldienst.
Als u geen vervoer heeft naar de kerk kunt u beroep doen op de autodienst

 

 

Créche, kinderverteldienst en autodienst


Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool is er tijdens een deel van de dienst een kinderverteldienst of zondagschool tijdens de gehele dienst.

Voor de jongste kinderen (0 tot 4 jaar) wordt een crèche georganiseerd in 't Verscholen Nest, het voormalige woonhuis links achter de kerk.

Als vervoer naar de kerk een probleem is kunt u contact opnemen met Chiel van Andel
tel. 023 - 555 13 75 of via e-mail

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl