KERKINACTIE
Kerk in Actie in de wereld

Kerk in Actie in de Wereld

Kerk in Actie in de Wereld is een commissie van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Hoofddorp voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Alle kerkplekken zijn in de commissie vertegenwoordigd. Kerk in Actie in de Wereld is verantwoordelijk voor het geld dat ten bate van Kerk in Actie en overige doelen in het buitenland bijeengebracht ...


Lees meer


Kerk in Actie in de Wereld vraagt in 2016/2017 aandacht voor Kinderen in de knel. Aan de hand van voorbeeldprojecten wordt geld ingezameld voor hulp die kinderen een kans geeft op betere leefomstandigheden.

 

 

Jaarthema Kerk in Actie: Kinderen in de knel

Sinds een aantal jaren vraagt Kerk in Actie Hoofddorp aandacht voor een jaarproject, waarvoor zij extra geld inzamelen. Voor 2016/2017 is gekozen voor Kinderen in de Knel: door middel van voorbeeldprojecten wordt informatie gegeven over dit aandachtsveld binnen Kerk in Actie.

De projecten van Kerk in Actie gaan over kinderarbeid, scholing en oorzaken. De bijbehorende voorbeeldprojecten zijn:
1. kinderen van ontheemden in Colombia, die werken in de afvalscheiding en als dragers op de markt
2. In Uganda o.a. Dwelling places, opvang van kinderen die wegvluchten van armoede en geweld in het noorden
3. In India voor kinderen die werken in de textielindustrie.  

Van tevoren wordt er een streefbedrag bepaald. De totale opbrengst gaat naar alle projecten van Kerk in Actie Nederland met dit thema. Zie ook de website van Kerk in Actie

© 2007 - 2017 pghoofddorp.nl