Protestantse Kerk te Hoofddorp

Open je handen

                             40-dagentijd 2015

 

 

Receptenboek sobere maaltijden

Er is een Receptenboekje verschenen met daarin enkele van de soeprecepten van 11 jaar Sobere Maaltijden. Het receptenboekje is voor 3 euro verkrijgbaar tijden de Maaltijden.
De eerstvolgende sobere maaltijd is op woensdag 11 maart in de Lichtkring en het onderwerp is Stichting Sasa Hulpdienst Hoofddorp

Lees meer

8 maart: Waken bij de vreemdelingengevangenis op Schiphol

In de 40-dagentijd zijn er wakes bij de grensgevangenis als teken van solidariteit aan de grensgevangenen. Op zondag 8 maart om 14.00 uur wordt de wake georganiseerd door kerken in de Haarlemmermeer en Stem in de Stad uit Haarlem. De wake zal worden bijgewoond door Bisschop Hendriks uit Haarlem. Voorgangers zijn pastor Leo Mesman en Ds Ranfar Kouwijzer.
Om 13.30 uur vertrekken er auto's vanaf het kerkplein voor de R.K.Kerk, Kruisweg 1073.   

De veertigdagentijd loopt in 2015 van Aswoensdag 18 februari tot en met zaterdag 4 april. Op zondag 5 april is het Pasen. Veertig dagen lang openen wij onze handen. Want we geloven dat God onze handen steeds opnieuw vult. En dat we met elkaar mogen delen wat we hebben ontvangen. Open uw handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt. Wat kunt u delen? Een glimlach, een uurtje tijd, uw aandacht of uw geld. Een klein gebaar doet soms al wonderen.

Lees meer

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van ‘hun’ kerk.

Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst?
Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?

 

Lees meer

Sobere maaltijden in Hoofddorp

Ook dit jaar worden in de 40-dagentijd sobere maaltijden georganiseerd op diverse kerkplekken in Hoofddorp. Deze maaltijden bestaan uit soep en brood, voorafgegaan door een korte meditatieve tekst en een inleiding over een maatschappelijk thema. Na afloop is er een korte vesper voor belangstellenden.

Lees meer

Drie kerken, één Protestantse gemeente in Hoofddorp

Welkom op de website van de Protestantse kerk te Hoofddorp. Deze kerkgemeente wordt gevormd door drie wijkkerken met ieder hun eigen historische achtergrond, profiel en accenten: De Marktpleinkerk in Centrum Hoofddorp, Oecumenische kerkcentrum De Ark in de wijken Overbos en Floriande, en Kerkcentrum De Lichtkring in de wijken Pax, Bornholm en Toolenburg. De Ark en De Lichtkring werken samen onder de naam Zuiderlicht.

Klik voor actueel nieuws over activiteiten en kerkdiensten in de wijken op het menu.

Agenda

Koffiecorner in de Marktpleinkerk

06-03-2015
van 14:00 tot 16:00
Marktpleinkerk, Marktplein 96
Toelichting:
Elke vrijdag van 14.00 – 16.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Marktpleinkerk. Koffie, ontmoeting, gesprek, ontspanning. Meditatief moment om 14.45 uur


Waken bij de vreemdelingengevangenis op Schiphol

08-03-2015
van 14:00
grensgevangenis Schiphol, Duizendbladweg 100 Badho
Toelichting:
In de 40-dagentijd zijn er wakes bij de grensgevangenis als teken van solidariteit aan de grensgevangenen.


Markt-In

10-03-2015
van 13:30 tot 16:00
De Ark, Muiderbos 36
Toelichting:
Wereldwinkel, koffie, ontmoeting, gesprek. Meditatief moment om 14.00 uur in de kapel van De Ark, Aansluitend spreekuur tot 15.00 uur


Repair Café

11-03-2015
van 13:30 tot 16:00
De Ark, Muiderbos 36
Toelichting:
voor een duurzame wereld: reparatie van kapotte spullen door vrijwilligers


Sobere maaltijd: Stichting Sasa Hulpdienst

11-03-2015
van 18:15 tot 19:30
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
Toelichting:
Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een sobere maaltijd bestaande uit soep en brood bij één van de kerken in Hoofddorp. Voorafgaand aan de maaltijd is er een korte inleiding over een actueel maatschappelijk thema. Tijdens en na de maaltijd kan daarover doorgepraat worden. www.kerkeninhoofddorp.nl


Preekrooster

08-03-2015 9:30
Marktpleinkerk, Avondmaal
Predikant: Ds. A.J.O. van der Wal

08-03-2015 10:00
De Lichtkring, Zondagdienst
Predikant: Ds. C.C. Wessel

08-03-2015 10:30
De Ark, Tafeldienst
Predikant: Ds. A.R. van der Deijl

08-03-2015 10:30
Verpleeghuis Bornholm, Protestantse kerkdienst
Predikant: ds. M.J. Wattel m.m.v. het koor Soli Deo Gloria (Rijsenhout)

08-03-2015 10:30
Spaarneziekenhuis, Avondmaal
Predikant: ds. P. Renes m.m.v. de Cantorij (Vijfhuizen)

11-03-2015 19:30
Marktpleinkerk
Predikant: Ds. A.J.O. van der Wal
Toelichting:
Biddag voor Gewas en Arbeid

UITGELICHT

Workshop doophemden maken

Een doophemd is een linnen hemd met een symbool of een afbeelding van je geloof. In deze workshop gaat ieder een eigen doophemd hemd bewerken door applicatie, verf, stiften, borduren etc.

Maandag 23 februari en 16 maart 19.30 uur-21.00 uur, De Lichtkring. Kosten € 7,-.

Op maandagavond 2 maart om 19.30 uur is er een avond over doophemden.

Lees meer

Paaswake musical verhalenwedstrijd en win een pot met paaseitjes

We zijn op zoek naar een pakkend verhaal, met een mooie boodschap, dat we kunnen uitspelen.

Lees meer

Jeugdclub leiding gezocht

JOP Hoofddorp is de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk in Hoofddorp. De vrijwilligers van JOP Hoofddorp organiseren een tal van leuke en inspirerende activiteiten voor de jeugd. De jeugdclubs vormen een onderdeel van JOP Hoofddorp. Op vrijdagavond kunnen kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar een uurtje komen knutselen op verschillende locaties in Hoofddorp. De knutselactiviteiten worden door de leiding bedacht en voorbereid. Verven, kleien, timmeren, knippen en plakken, of een c

Lees meer

Lange lijzen voor Uganda

Deelnemers van de Ontmoetingsgroep De Vriendschap in De Ark hebben de afgelopen maanden met veel plezier gebreid aan zachte vrolijke poppen, de zogenaamde Lange Lijzen. Deze poppen met hun veilige uitstraling gaan naar kinderen in Uganda

Lees meer


Twitter Facebook RSS  © 2007 - 2015 pghoofddorp.nl